Vor Frelsers Kirke - Korsløkke SognGudstjenesterKonfirmationBørn og ungeAktiviteter
EftermiddagsklubStudiekredseKoncerterKirkens historieKirkens inventar
KirkekontoretMenighedsrådetKirkens ansatteFind vej til kirkenFacebookBørnegudstjeneste i Vor Frelsers kirkeTegninger af bibelske historierOrgelet i Vor Frelsers kirke

 

Aktiviteter for børn og unge


Babysalmesang

Til foråret er der igen babysalmesang i kirken. Vi mødes mandage klokken 10.00-11.30. Vi begynder med at synge salmer og sange, danse, lege og høre historie med babyerne og hygger derefter med en kop kaffe eller te. Hele arrangementet er ganske gratis.

Vi starter den 4/3 og kører til og med den 13/5. Den 1/4 (2. påskedag) holder vi påskeferie.

Alle babyer fra ca. 3 måneder er velkomne med deres voksne.

Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 66 11 92 30 eller sognemail: korsloekke.sogn@km.dk

 


Minikonfirmand – for børn i 3. klasse

Minikonfirmand er et tilbud til børn i 3. klasse, der gerne vil lære lidt om kirke og kristendom. Det er et samarbejde mellem Munkebjerg, Korsløkke og Tornbjerg sogne, og i år foregår det i Vor Frelsers Kirke, Ejbygade 24, 5220 Odense SØ

Lørdag den 25. og søndag den 26. maj 2024, begge dage fra 10.00-15.00

Lørdag skal vi lære kirken og dens ritualer at kende gennem leg og fortælling. Vi prøver også at synge salmer, bede Fadervor og tænke dybe tanker. Vi hører nogle af de gamle bibelhistorier, laver rollespil over lignelser og drøfter livets mening. Søndag er hele familien velkommen til at være med, når vi holder vi gudstjeneste med efterfølgende frokost og går en lille pilgrimsfærd isommervejret. Til sidst er der kaffe og kage.

Tilmelding senest den 1. maj til kirkekontoret: korsloekke.sogn@km.dk

Der kommer invitationer ud på Rosegaardskolen og Ejerslykkeskolen i løbet af foråret.

For nærmere oplysninger kontakt sognepræst Anne Kathrine Rafn Hauge på tlf. 28 49 62 26.


 Logo for FDF

Odense 5. Kreds´ julestue

FDF Odense 5. kreds holder julestue i Vor Frelsers Kirkes lokaler. Oplysning om tidspunkt i 2024 meddeles senere på året.

Der vil være tombola, salgsbod og amerikansk lotteri. Derudover kan der købes kaffe/gløgg og æbleskiver. Kom og støt vores arbejde med børn og unge.

Formand: Karl Ejvind Larsen.
Tlf. 23 62 45 99.
E-mail:
karl.ejvind.larsen@gmail.com 
 
Tilbage til forsiden