Vor Frelsers Kirke - Korsløkke SognGudstjenesterKonfirmationBørn og ungeAktiviteter
EftermiddagsklubStudiekredseKoncerterKirkens historieKirkens inventar
KirkekontoretMenighedsrådetKirkens ansatteFind vej til kirkenFacebookKirkens orgelVor Frelsers kirkeVægdekoration i kirken
 
 

Kirkens inventar

af Henriette L. Idestrup

Den gamle alterbillede
Det gamle alterbillede blev flyttet fra korets endevæg til den sydlige sidevæg ved kirkens 100-års fødselsdag i 2009. Det bærer titlen "Jesus og synderinden i farisærens hus" og er malet af kunstneren Joakim Skovgaard. Det blev skænket til kirken et par år efter dens indvielse af frk. Signe Hansen. Det er Skovgaards datter, der har stået model til synderinden.
 

Den gamle altertavle


Det nye alterbillede
Det nuværende alterbillede blev anskaffet af menighedsrådet i forbindelse med kirkens 100-års fødselsdag i 2009. Ved samme lejlighed blev både alterbordet og knæfaldet fornyet. Alterbilledet er malet af kunstneren Arne Haugen Sørensen i 2006. Motivet er den fortabte søn, der vender hjem.      

                                                                                            
Den nye altertavle
 


Altersølv
Altersølvet består af kalk, karaffel, disk og oblatæske i sølv. Kalken og oblatæsken bestilte menighedsrådet til kirken ved 90-års jubilæet i 1999. Det benyttes ved alle altergange i kirken.
 

Kirken gamle bibel og altersæt
 


Lysestager
Ældst er malmstagerne til alterlysene. De er fremstillet af Hr. Sørensen til kirken i 1909. Den syvarmede "Kingostage", der tidligere stod på alteret, er fra 25 års-jubilæet, ligesom de to store syvarmede kandelabre i smedejern. Alle er fremstillet hos Knud Ejbye, der i 1952 også forarbejdede de to trearmede begravelseskandelabre.
 

Lysestager på kirkens alter
 


Prædikestol
Prædikestolen havde oprindeligt sin plads på den nordlige side af kirkens kor, men blev flyttet til den sydlige side ved udvidelsen af kirken. Da prædikestolen skulle flyttes måtte læsepulten også skifte plads og nyt klæde sættes på prædikestolens kant. Under arbejdet hermed blev der skjult i læsepulten fundet et spil kort fastholdt af 7" søm, sandsynligvis en hilsen fra en humoristisk håndværker fra 1909.
 

Kirkens prædikestol


Døbefont
Det nuværende dåbssæt, bestående af dåbsfad og dåbskande, blev anskaffet af menighedsrådet i forbindelse med kirkens 100-års fødselsdag i 2009. Det er fremstillet af sølvsmed Anthonsen, Odense.
 

Kirkens dåbssæt


Lysekroner
De 2 store lysekroner, der hænger i hver i sin ende af kirkeskibet, er fremstillet i Knud Ejbyes kunst- og klejnsmedie i Odense og ophængt i kirken i 1948 og 1953. Forbilledet er en krone fra det 15.århundrede, der hænger i Jungshoved kirke. Den lille lysekone er fremstillet af Knud Ejbye i 1948. Forlæget til denne hænger i Skive Gl. Kirke og er fra 1700-tallet.


Kirkens orgel


Orgel
Orgelet er bygget i 1965 af Starup & Søn. I 2001 udførtes en omfattende restaurering af Gunnar Fabricius Husted, hvorved orgelets antal af stemmer forøgedes fra 15 til 17 stemmer. Samtidig med udvidelsen sløjfedes enkelte af de gamle stemmer.

Rygpositivet: 3 kors-mixturen, som klang uskønt, kasseredes og blev erstattet  af en ny 2-kors mixtur. Krumhorn 8'  led samme skæbne og udskiftedes med den bredere og mere bæredygtige rørstemme Dulcian 8'. Gemshorn 2'  byttede plads med principal 2' i svelleværket, så denne principal sammen med oktav 4' ( den gamle hovedprincipal) og den nye stemme principal 8' kom til at danne et fuldt principalkor (8'-4'-2' + mixtur), hvorved rygpositivet endelig kunne komme til at fungere som det hovedværk, orgelet manglede til salmespil m.m..

Svelleværket (hvor piberne sidder foran organisten) fik lov at beholde sine 5 stemmer, men 1 ekstra stemme (Suavial 8') er blevet tilføjet for at give lidt mere klangbund.

Pedal: Orgelets 4 pedalstemmer er bibeholdt, men alle eksisterende stemmer er omintoneret for at give bedre klanglig balance. Ved samme renovering er rygpositivet rykket bagud mod kirken af hensyn til udvidelsen af pulpituret, der også er udvidet i bredden til begge sider. Dette giver mulighed for plads til mindre kor eller et mindre antal musikere, f.eks. i koncertsammenhænge.

Orglets disposition
 

Kirkens orgel


Kirkeklokker
Kirkens første klokke, der var blevet ophængt i 1909, revnede i 1957 i topstykket og selv om skaden blev udbedret, blev klangen aldrig rigtig god. I 1972 faldt klokken ned af sit ophæng og kirken fik til erstatning for den 3 nye hollandske klokker. En del af materialet fra den gamle klokke blev brugt ved støbningen af de nye klokker.
På alle 3 klokker står der i en krans foroven: "Jeg støbtes 1972 til Vor Frelsers Kirke, Odense, af Petit & Fritzen, Holland".
Den store klokke bærer derudover indskriften: "Støbt til erstatning for kirkens første klokke fra 1908, som bar indskriften "Alt er rede kommer til bryllup Math. XXII-IV", samt "Min klokkeklang - som ordet fra Gud - stiller sorg og trang".
Den mellemste klokke bærer indskriften: "Min klokkeklang - som bud fra Herrens bord - lyder livet lang".
Den mindste klokke bærer indskriften: "Min klokkeklang - som væld af dåbens vand - er håbets sang". Denne klokke ses på billedet herunder.

En af kirkens klokker


Kirkeskibet
Kirkens skib blev skænket kirken som en gave i september 2013, og efterfølgende renoveret af kirkens menighedsråd, hvorefter det blev ophængt i kirken i begyndelsen af 2016. Det bærer navnet ARKEN, og har tidligere hængt i et missionshus i Odense.Kirkeskibet


Tilbage til forsiden